Songvaar Vekst - portal
Søk etter varer:
Om oss
Kontaktinfo
Butikktips

KONTAKTSKJEMA


| Tilbake |


Numicon for særlige behov

Numicons sterke visuelle strukturer med vekt på mønster, bruk av ulike sanser og små skritt i treningsaktivitetene har vist seg å være nyttig.

F.eks. barn med Down syndrom, barn med dysleksi hvor korttidshukommelse er et kritisk punkt. Bruk av flere sanser er også nyttige for barn med sensoriske vansker.

Materialet vil være svært nyttig for personer med lærevansker.

Numicon kan brukes for å lære penger, vite tidspunkter og bidra til forståelse av addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og addisjon, brøk og desimaler.
 
Utskriftsvennlig versjon av artikkelen


Art. nr. 34259  
Å introdusere Numicon i barnehagen – (Bok inkludert anbefalt materiell)
Dette settet er satt sammen til bruk i barnehagen                                                                                                                              
kr. 1963,-
Art. nr. 34258  
Utforskende aktiviteter med Numicon. (Bok inkludert anbefalt materiell)
Ti matematiske utfordringer                                                                                                                              
kr. 1403,-
Art. nr. 34254  
NY i 2017 - Numicon Konvertering-sett 3
Aktivitetene i sett 3 er delt inn i fire temaer, "komme i gang med sett 3", "Mønster og algebra" , "Tall og Tallsystem og Beregning".                                                                                                                              
kr. 3890,-
Art. nr. 34240  
Numicon - Grunnsett
Materialet er beregnet for barn i førskolealder eller de første skoleår. Alle elever som skal undervises i matematikk ved hjelp av Numicon, må begynne med dette materialet for å få den riktige innføringen i metodikken.                                                                                                                              
kr. 3169,-
Art. nr. 34246  
Enbruker Numicon - Grunnsett
Aktivitetene lærer barna å gjenkjenne tall, tallrekkefølge, mønster, addisjon og subtraksjon opp til 10. Passer for små grupper av barn i barnehage og på de første klassetrinn eller for undervisning av elever med særskilte behov.                                                                                                                              
kr. 2426,-
Art. nr. 34251  
Konverteringssett 1
Dette settet inneholder materiell som trenges for å utvide Grunnsettet til å inneholde også Sett 1. Mye materiell som var i Grunnsettet skal fortsatt benyttes i arbeidet med Sett 1. Se hva settet inneholder...                                                                                                                              
kr. 1862,-
Art. nr. 34252  
Koverteringssett 2
Numicon Sett 2 fortsetter å bruke Numicon tallformer og tallstaver for å utvide elevenes forståelse av tall.                                                                                                                              
kr. 2906,-
Art. nr. 34245  
Numicon Hjemmesett
Numicon Hjemmesett gir barn i førskolealder (3 - 5 år) en serie med godt illustrerte aktiviteter og øvelser som vil gi en god innføring i tallbehandling og regning.                                                                                                                              
kr. 756,-

MEDIA

BÅTOPPLAG

PORTAL / FORSIDE


Hvordan bygge ut materiellet
For å bygge ut materiellet startes det alltid med Sett 1. Sett 1 kan utvides med et konverteringssett til Sett 2 for deretter å utvide med konverteringssett til Sett 3. Dette vil gi fullt Numicon program med alt materiell.

Numicon anbefaler
For skoler - For barnehager - For foreldre

Numicon - Visuell struktur i matematikk
Benytter mange sanser i elevenes tilnærming til matematikk for barn i førskolealder, de første skoleår og elever med særlige behov.

Numicon for særlige behov
Numicons sterke visuelle strukturer med vekt på mønster, bruk av ulike sanser og små skritt i treningsaktivitetene har vist seg å være nyttig.
Songvaar Vekst AS. Postadresse: Postboks 1175, 4683 Søgne. Besøksadresse: Linnegrøvan 13, 4640 Søgne
TLF. 38 05 14 30 - FAKS 38 05 16 30 - post@songvaar.no - ORG.NO 965 987 010    


Webløsning fra WebBusiness AS © 1999-2015.