Songvaar Vekst - portal
Søk etter varer:
Om oss
Kontaktinfo
Butikktips

KONTAKTSKJEMA


| Tilbake |


Numicon anbefaler

For skoler - For barnehager - For foreldre

Numiconmateriellet anbefales å være en viktig del av barns/elevers første matematiske erfaringer i barnehager og skoler.


Det at Numicon tar i bruk bilder og tydelig språk innebærer en støtte til barn/elever som har norsk som andrespråk, har en forsinket språkutvikling eller strever med språkopplæringen.
Materiellet er multi-sensorisk og kan derfor være en hjelp for barn/elever med sansenedsettelser.

 

 

For skoler:

Vi anbefaler å begynne med Numicon Sett 1 - Grunnsett (V.nr. 34240) som basis der skolen har elever på flere klassetrinn. Ved å konvetere til Sett 2 (V.nr. 34251) når behovet melder seg, gir dette et godt utgangspunkt for å arbeidet med Numicon. Når dette programmet er gjenomgått og eleven har tilegnet seg kunnskapen vil overgangen til Sett 3 via et nytt konverteringssett (V.nr. 34252) være naurlig. Til sammen vil dette materiellet utgjøre tilgjengelig Numicon program.

Hjemmesett (V.nr. 34245) anbefales brukt hjemme som et tillegg til bruk i skolen.

For barnehager:

Vi anbefaler å også her å begynne med  Numicon Sett 1 - Grunnsett  (V.nr. 34240) eller Enbruker Sett 1 - Grunnsett (V.nr. 34246). Skulle det være behov for å utvide programmet kan dette gjøres ved å konvetere til Sett 2 (V.nr. 34251) når behovet melder seg.

Hjemmesett (V.nr. 34245) anbefales brukt hjemme som et tillegg til bruk i barnehagen.

 

For foreldre:

Dersom barnet arbeider med Numicon i barnehagen eller på skolen anbefales Numicon Hjemmesett (V.nr. 34245).

 

Dersom barnet ikke arbeider med Numicon i barnehagen eller skolen anbefales Enbruker Sett 1 - Grunnsett (V.nr. 34246). Når aktivitetene er fullført kan materiellet konveteres til Sett 2 (V.nr. 34251) når behovet melder seg.

Dersom det er ønskelig med sosialiseringstrening i tillegg til matematikk øvelser vil Numicon Sett 1 (V.nr. 34240) tilføre mer materiell slik at det kan arbeides i gruppe.

 
 
Utskriftsvennlig versjon av artikkelen


Art. nr. 34259  
Å introdusere Numicon i barnehagen – (Bok inkludert anbefalt materiell)
Dette settet er satt sammen til bruk i barnehagen                                                                                                                              
kr. 1963,-
Art. nr. 34258  
Utforskende aktiviteter med Numicon. (Bok inkludert anbefalt materiell)
Ti matematiske utfordringer                                                                                                                              
kr. 1403,-
Art. nr. 34254  
NY i 2017 - Numicon Konvertering-sett 3
Aktivitetene i sett 3 er delt inn i fire temaer, "komme i gang med sett 3", "Mønster og algebra" , "Tall og Tallsystem og Beregning".                                                                                                                              
kr. 3890,-
Art. nr. 34240  
Numicon - Grunnsett
Materialet er beregnet for barn i førskolealder og de første skoleår. Alle elever som skal undervises i matematikk ved hjelp av Numicon, må begynne med dette materialet for å få den riktige innføringen i metodikken.                                                                                                                              
kr. 3169,-
Art. nr. 34246  
Enbruker Numicon - Grunnsett
Aktivitetene lærer barna å gjenkjenne tall, tallrekkefølge, mønster, addisjon og subtraksjon opp til 10. Passer for små grupper av barn i barnehage og på de første klassetrinn eller for undervisning av elever med særskilte behov.                                                                                                                              
kr. 2426,-
Art. nr. 34251  
Numicon - Konverteringssett 1
Dette settet inneholder materiell som trenges for å utvide Grunnsettet til å inneholde også Sett 1. Mye materiell som var i Grunnsettet skal fortsatt benyttes i arbeidet med Sett 1. Se hva settet inneholder...                                                                                                                              
kr. 1862,-
Art. nr. 34252  
Numicon - Koverteringssett 2
Numicon Sett 2 fortsetter å bruke Numicon tallformer og tallstaver for å utvide elevenes forståelse av tall.                                                                                                                              
kr. 2906,-
Art. nr. 34245  
Numicon Hjemmesett
Numicon Hjemmesett gir barn i førskolealder (3 - 5 år) en serie med godt illustrerte aktiviteter og øvelser som vil gi en god innføring i tallbehandling og regning.                                                                                                                              
kr. 756,-

MEDIA

BÅTOPPLAG

PORTAL / FORSIDE


Numicon anbefaler
For skoler - For barnehager - For foreldre

Numicon - Visuell struktur i matematikk
Benytter mange sanser i elevenes tilnærming til matematikk for barn i førskolealder, de første skoleår og elever med særlige behov.
Songvaar Vekst AS. Postadresse: Postboks 1175, 4683 Søgne. Besøksadresse: Linnegrøvan 13, 4640 Søgne
TLF. 38 05 14 30 - FAKS 38 05 16 30 - post@songvaar.no - ORG.NO 965 987 010    


Webløsning fra WebBusiness AS © 1999-2015.