Songvaar Vekst - portal
Søk etter varer:
Om oss
Kontaktinfo
Butikktips

KONTAKTSKJEMA


| Tilbake |

Hvordan bygge ut materiellet

For å bygge ut materiellet startes det alltid med Sett 1. Sett 1 kan utvides med et konverteringssett til Sett 2 for deretter å utvide med konverteringssett til Sett 3. Dette vil gi fullt Numicon program med alt materiell.


Individuell oppfølging

Numicon undervisningsmateriell er laget for å bli fulgt skritt for skritt, for stadig å bygge elevens forståelse. Derfor må elever som skal arbeide med Numicon bruke tid på å arbeide gjennom Sett 1-aktivitetene før du starter arbeidet i Sett 2. Tiden dette tar, vil variere i forhold til elevens nivå av forståelse. Kartleggingen vil hjelpe lærerne å vurdere når eleven er klare for å starte arbeidet med Sett 2 for deretter å gå over til Sett 3.

Har du allerede Sett 1 kan dette bygges ut ved å bestille konverteringssett fra Sett 1 til Sett 2. og deretter konverteringssett fra Sett 2 til Sett 3. Du vil da ha allt materiell og undervisningsmateriell som er utarbeidet.


 
Utskriftsvennlig versjon av artikkelen


Art. nr. 34259  
Å introdusere Numicon i barnehagen – (Bok inkludert anbefalt materiell)
Dette settet er satt sammen til bruk i barnehagen                                                                                                                              
kr. 1963,-
Art. nr. 34258  
Utforskende aktiviteter med Numicon. (Bok inkludert anbefalt materiell)
Ti matematiske utfordringer                                                                                                                              
kr. 1403,-
Art. nr. 34254  
NY i 2017 - Numicon Konvertering-sett 3
Aktivitetene i sett 3 er delt inn i fire temaer, "komme i gang med sett 3", "Mønster og algebra" , "Tall og Tallsystem og Beregning".                                                                                                                              
kr. 3890,-
Art. nr. 34240  
Numicon - Grunnsett
Materialet er beregnet for barn i førskolealder eller de første skoleår. Alle elever som skal undervises i matematikk ved hjelp av Numicon, må begynne med dette materialet for å få den riktige innføringen i metodikken.                                                                                                                              
kr. 3169,-
Art. nr. 34246  
Enbruker Numicon - Grunnsett
Aktivitetene lærer barna å gjenkjenne tall, tallrekkefølge, mønster, addisjon og subtraksjon opp til 10. Passer for små grupper av barn i barnehage og på de første klassetrinn eller for undervisning av elever med særskilte behov.                                                                                                                              
kr. 2426,-
Art. nr. 34251  
Konverteringssett 1
Dette settet inneholder materiell som trenges for å utvide Grunnsettet til å inneholde også Sett 1. Mye materiell som var i Grunnsettet skal fortsatt benyttes i arbeidet med Sett 1. Se hva settet inneholder...                                                                                                                              
kr. 1862,-
Art. nr. 34252  
Koverteringssett 2
Numicon Sett 2 fortsetter å bruke Numicon tallformer og tallstaver for å utvide elevenes forståelse av tall.                                                                                                                              
kr. 2906,-
Art. nr. 34245  
Numicon Hjemmesett
Numicon Hjemmesett gir barn i førskolealder (3 - 5 år) en serie med godt illustrerte aktiviteter og øvelser som vil gi en god innføring i tallbehandling og regning.                                                                                                                              
kr. 756,-

MEDIA

BÅTOPPLAG

PORTAL / FORSIDE


Hvordan bygge ut materiellet
For å bygge ut materiellet startes det alltid med Sett 1. Sett 1 kan utvides med et konverteringssett til Sett 2 for deretter å utvide med konverteringssett til Sett 3. Dette vil gi fullt Numicon program med alt materiell.

Numicon anbefaler
For skoler - For barnehager - For foreldre

Numicon - Visuell struktur i matematikk
Benytter mange sanser i elevenes tilnærming til matematikk for barn i førskolealder, de første skoleår og elever med særlige behov.

Numicon for særlige behov
Numicons sterke visuelle strukturer med vekt på mønster, bruk av ulike sanser og små skritt i treningsaktivitetene har vist seg å være nyttig.
Songvaar Vekst AS. Postadresse: Postboks 1175, 4683 Søgne. Besøksadresse: Linnegrøvan 13, 4640 Søgne
TLF. 38 05 14 30 - FAKS 38 05 16 30 - post@songvaar.no - ORG.NO 965 987 010    


Webløsning fra WebBusiness AS © 1999-2015.