Songvaar Vekst - portal
Søk etter varer:
Kontaktinfo
Butikktips

KONTAKTSKJEMA


| Tilbake |

Numicon matematikksystem

Numicon matematikk konsept har tatt et steg videre. Konseptet er overtatt av Oxford University Press som skal videreutvikle systemet til nye høyder.                Matematikklæring med Numiconmateriellet

Numicon LTD i England startet opp utviklingen av Numiconprogrammet. Oxford University Press, som er en del av Oxford University, har nå overtatt programmet og utvikler det videre.

I Norge startet arbeidet med Numicon opp tidlig på 2000-tallet. Fagpersoner fra flere miljøer påbegynte en oversettelse og tilpasning av materiellet til norske forhold. Utdanningsdirektoratet har gitt støtte til å videreutvikle Numiconprogrammet slik at det de siste årene har kommet flere norske tilrettelagte produkter.

Numiconprogrammet starter i barnehagen, og følges opp av et Grunnsett som gir den første innføringen ved skolestart. Deretter er programmet utvidet med Sett 1, Sett 2 og Sett 3.

 

For opplæring en-til- en anbefales å starte med Enbruker Numicon Grunnsett. For grupper uavhengig av alder i skolen anbefales det alltid å starte med Grunnsettet.


 

 
Utskriftsvennlig versjon av artikkelen


Art. nr. 34259  
Å introdusere Numicon i barnehagen – (Bok inkludert anbefalt materiell)
Dette settet er satt sammen til bruk i barnehagen                                                                                                                              
kr. 2022,-
Art. nr. 34258  
Utforskende aktiviteter med Numicon. (Bok inkludert anbefalt materiell)
Ti matematiske utfordringer                                                                                                                              
kr. 1444,60
Art. nr. 34254  
NY i 2017 - Numicon Konvertering-sett 3
Aktivitetene i sett 3 er delt inn i fire temaer, "komme i gang med sett 3", "Mønster og algebra" , "Tall og Tallsystem og Beregning".                                                                                                                              
kr. 4007,-
Art. nr. 34240  
Numicon - Grunnsett
Materialet er beregnet for barn i førskolealder og de første skoleår. Alle elever som skal undervises i matematikk ved hjelp av Numicon, må begynne med dette materialet for å få den riktige innføringen i metodikken.                                                                                                                              
kr. 3264,04
Art. nr. 34246  
Enbruker Numicon - Grunnsett
Aktivitetene lærer barna å gjenkjenne tall, tallrekkefølge, mønster, addisjon og subtraksjon opp til 10. Passer for små grupper av barn i barnehage og på de første klassetrinn eller for undervisning av elever med særskilte behov.                                                                                                                              
kr. 2498,75
Art. nr. 34251  
Numicon - Konverteringssett 1
Dette settet inneholder materiell som trenges for å utvide Grunnsettet til å inneholde også Sett 1. Mye materiell som var i Grunnsettet skal fortsatt benyttes i arbeidet med Sett 1. Se hva settet inneholder...                                                                                                                              
kr. 1917,89
Art. nr. 34252  
Numicon - Koverteringssett 2
Numicon Sett 2 fortsetter å bruke Numicon tallformer og tallstaver for å utvide elevenes forståelse av tall.                                                                                                                              
kr. 2993,18
Art. nr. 34245  
Numicon Hjemmesett
Numicon Hjemmesett gir barn i førskolealder (3 - 5 år) en serie med godt illustrerte aktiviteter og øvelser som vil gi en god innføring i tallbehandling og regning.                                                                                                                              
kr. 779,-

MEDIA

BÅTOPPLAG

PORTAL / FORSIDE


Numicon anbefaler
For skoler - For barnehager - For foreldre

Numicon - Visuell struktur i matematikk
Benytter mange sanser i elevenes tilnærming til matematikk for barn i førskolealder, de første skoleår og elever med særlige behov.
Songvaar Vekst AS. Postadresse: Postboks 1175, 4683 Søgne. Besøksadresse: Linnegrøvan 13, 4640 Søgne
TLF. 38 05 14 30 - FAKS 38 05 16 30 - post@songvaar.no - ORG.NO 965 987 010    


Webløsning fra WebBusiness AS © 1999-2015.