Songvaar Vekst - portal
Søk etter varer:
Om oss
Kontaktinfo
Butikktips

KONTAKTSKJEMA


| Tilbake |

Numicon matematikksystem

Numicon matematikk konsept har tatt et steg videre. Konseptet er overtatt av Oxford University Press som skal videreutvikle systemet til nye høyder.Numicon i Norge.
Arbeidet med Numicon i norge startet tidlig på 2000 tallet. Det startet opp med en arbeidsgruppe som oversatte og testet ut materiellet.

Numicon LTD som opprinnelig utviklet programmet har nå overlatt Numicon til Oxford University Press som er en del av Oxford University.

Utdanningdirektoretet har gitt støtte til å videreutvikle Numicon programmet slik at det i den nærmeste tiden vil komme flere produkter med norsk tekst.

Numicon programmet er basert på et Grunnsett som gir den første innføringen. Deretter er det mulig å utvide videre til Sett 1 med et Konverteringssett. Dette settet er basert på å benytte materiell fra Grunnsettet, samtidig som det er vedlagt materiell som mangler for å gjennomføre oppgavene i Sett 1.

Er det behov for opplæring en til en anbefales å starte med et Grunnsett Enbruker. Dette settet inneholder det samme undervisninsgmaterialet men noe mindre annet materiell.


 

 
Utskriftsvennlig versjon av artikkelen


Art. nr. 34259  
Å introdusere Numicon i barnehagen – (Bok inkludert anbefalt materiell)
Dette settet er satt sammen til bruk i barnehagen                                                                                                                              
kr. 1963,-
Art. nr. 34258  
Utforskende aktiviteter med Numicon. (Bok inkludert anbefalt materiell)
Ti matematiske utfordringer                                                                                                                              
kr. 1403,-
Art. nr. 34254  
NY i 2017 - Numicon Konvertering-sett 3
Aktivitetene i sett 3 er delt inn i fire temaer, "komme i gang med sett 3", "Mønster og algebra" , "Tall og Tallsystem og Beregning".                                                                                                                              
kr. 3890,-
Art. nr. 34240  
Numicon - Grunnsett
Materialet er beregnet for barn i førskolealder eller de første skoleår. Alle elever som skal undervises i matematikk ved hjelp av Numicon, må begynne med dette materialet for å få den riktige innføringen i metodikken.                                                                                                                              
kr. 3169,-
Art. nr. 34246  
Enbruker Numicon - Grunnsett
Aktivitetene lærer barna å gjenkjenne tall, tallrekkefølge, mønster, addisjon og subtraksjon opp til 10. Passer for små grupper av barn i barnehage og på de første klassetrinn eller for undervisning av elever med særskilte behov.                                                                                                                              
kr. 2426,-
Art. nr. 34251  
Konverteringssett 1
Dette settet inneholder materiell som trenges for å utvide Grunnsettet til å inneholde også Sett 1. Mye materiell som var i Grunnsettet skal fortsatt benyttes i arbeidet med Sett 1. Se hva settet inneholder...                                                                                                                              
kr. 1862,-
Art. nr. 34252  
Koverteringssett 2
Numicon Sett 2 fortsetter å bruke Numicon tallformer og tallstaver for å utvide elevenes forståelse av tall.                                                                                                                              
kr. 2906,-
Art. nr. 34245  
Numicon Hjemmesett
Numicon Hjemmesett gir barn i førskolealder (3 - 5 år) en serie med godt illustrerte aktiviteter og øvelser som vil gi en god innføring i tallbehandling og regning.                                                                                                                              
kr. 756,-

MEDIA

BÅTOPPLAG

PORTAL / FORSIDE


Hvordan bygge ut materiellet
For å bygge ut materiellet startes det alltid med Sett 1. Sett 1 kan utvides med et konverteringssett til Sett 2 for deretter å utvide med konverteringssett til Sett 3. Dette vil gi fullt Numicon program med alt materiell.

Numicon anbefaler
For skoler - For barnehager - For foreldre

Numicon - Visuell struktur i matematikk
Benytter mange sanser i elevenes tilnærming til matematikk for barn i førskolealder, de første skoleår og elever med særlige behov.

Numicon for særlige behov
Numicons sterke visuelle strukturer med vekt på mønster, bruk av ulike sanser og små skritt i treningsaktivitetene har vist seg å være nyttig.
Songvaar Vekst AS. Postadresse: Postboks 1175, 4683 Søgne. Besøksadresse: Linnegrøvan 13, 4640 Søgne
TLF. 38 05 14 30 - FAKS 38 05 16 30 - post@songvaar.no - ORG.NO 965 987 010    


Webløsning fra WebBusiness AS © 1999-2015.