Numicon matematikksystem

Numicon matematikk konsept har tatt et steg videre. Konseptet er overtatt av Oxford University Press som skal videreutvikle systemet til nye høyder.Numicon i Norge.
Arbeidet med Numicon i norge startet tidlig på 2000 tallet. Det startet opp med en arbeidsgruppe som oversatte og testet ut materiellet.

Numicon LTD som opprinnelig utviklet programmet har nå overlatt Numicon til Oxford University Press som er en del av Oxford University.

Utdanningdirektoretet har gitt støtte til å videreutvikle Numicon programmet slik at det i den nærmeste tiden vil komme flere produkter med norsk tekst.

Numicon programmet er basert på et Grunnsett som gir den første innføringen. Deretter er det mulig å utvide videre til Sett 1 med et Konverteringssett. Dette settet er basert på å benytte materiell fra Grunnsettet, samtidig som det er vedlagt materiell som mangler for å gjennomføre oppgavene i Sett 1.

Er det behov for opplæring en til en anbefales å starte med et Grunnsett Enbruker. Dette settet inneholder det samme undervisninsgmaterialet men noe mindre annet materiell.


 


Hentet fra Songvaar Vekst AS på www.songvaar.no